Verzorgde bedevaart

Deze bedevaart is bedoeld voor mindervaliden, hulpbehoevenden en/of ouderen.
De 3-daagse verzorgde bedevaart is meestal in juni.
De meerdaagse verzorgde bedevaart vertrekt op zaterdagmorgen vanaf de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch en keert hier op maandagavond rond 17.30 uur terug.

De inschrijvingen worden gedaan door de propagandisten middels het invullen van een zogeheten Zorgfomulier. Hierin worden persoonsgegevens genoteerd en wordt er geïnventariseerd hoeveel en wat er aan verpleging en zorg nodig is voor alle gasten.

Tijdens de nachten gedurende ons verblijf worden er nachtdiensten gedraaid door zorgstafleden en worden er ook nachtrondes gelopen.
De reisduur bedraagt ongeveer 3 uur. De reis is volledig verzorgd. U dient echter zelf een reis- en / of annuleringsverzekering af te sluiten.
U bent verplicht uw identiteitsbewijs mee te nemen.
Tijdens de reis is er tijd voor gebed en worden er Marialiederen gezongen. Deze vindt u in het boekje dat u in de bus wordt aangeboden. Deze kunt u behouden.

Gedurende de dagen verblijven de pelgrims, pastores en zorgstaf in het accueil op het heiligdom zelf, dichtbij de plaats van de verschijningen van Maria onder de meidoorn.

Contacten worden heel snel gelegd en voor veel gasten is onze bedevaart een jaarlijkse reünie geworden. Weer lekker bijpraten. Er ontstaat een band. Het samenzijn en de vieringen kunnen ons soms diep raken. Er worden dan ook regelmatig traantjes gelaten, maar men steunt elkaar, vindt een luisterend oor en doet zo nieuwe kracht en energie op.
Daarnaast wordt er veel plezier beleefd en samen gelachen. Zo is er op de avond voor vertrek een Bonte Avond met liedjes, toneelstukjes en andere acts. Ook de pelgrims zelf kunnen daar een optreden verzorgen en iets ten gehore brengen als zij dat leuk vinden.
Wanneer wij worden uitgezwaaid bij het vertrek in Beauraing, hoor je vaak zeggen dat de dagen veel te snel gegaan zijn.
Volgend jaar weer, bij leven en welzijn!

Voor bedevaartkosten; zie ‘Nieuws > Data en Prijzen’.
Voor verdere informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met een propagandist in uw regio; zie ‘Contact > Propagandisten’.