Bestuur

Voorzitter: Vicaris Paul Verbeek
Burgemeester Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom
0164 – 23 35 74
voorzitter@bedevaartbeauraing.nl
Vice-voorzitter: Piet Beulens
Vreelandseweg 2
4434 PP Kwadendamme
0113 – 64 93 11
vice-voorzitter@bedevaartbeauraing.nl
Secretaris: vacant
Penningmeester: Patrick Goverde
Watertorenweg 6
4651 AB Steenbergen
06 – 25 35 84 68
penningmeester@bedevaartbeauraing.nl
Rekeningnummer NL36INGB0005366770
t.n.v. Comité Pro Maria Breda te Capelle aan den IJssel.
Overige bestuursleden: Elma Bastianen-Luijks
Smitsstraat 28
4623 XR Bergen op Zoom
0164 – 25 04 20
e.bastianen@bedevaartbeauraing.nl