Propagandisten

Om de bedevaart bekendheid te geven werken wij met propagandisten.
Deze dames en heren wonen verspreid door het hele bisdom, zodat we zoveel mogelijk aanspreekpunten hebben voor belangstellenden.
Door middel van het ophangen van posters en berichten in de media proberen zij zo goed mogelijk de bedevaart onder de aandacht te brengen bij de mensen. Natuurlijk werpt de mond-op-mond reclame ook altijd vruchten af.
De pelgrims worden door de propagandisten ingeschreven, vaak middels een huisbezoek.
Gasten die het voorgaande jaar mee geweest zijn worden het volgende jaar wederom benaderd door de propagandist met de vraag of zij belangstelling hebben om weer mee te gaan.
Indien u geïnteresseerd bent om ook propagandistenwerk te verrichten voor de bedevaart of informatie daarover wilt hebben, nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met de hoofdpropagandist van uw regio!

Zie ‘Contact > Hoofdpropagandisten’.