Donaties

Het Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, waar het Comité van bisdom Breda een onderdeel van is, is een stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40408035.

Wij ontvangen geen subsidiegelden of financiële bijdragen vanuit het bisdom. De bedevaart wordt bekostigd door de pelgrims/gasten zelf. Daarom proberen wij elk jaar weer sponsors te vinden die de bedevaart een warm hart toedragen en genegen zijn een donatie te doen. Ouderen en zieken hebben het vaak financieel ook al niet gemakkelijk.

Door giften van derden probeert het bestuur de bedevaartprijzen zo laag mogelijk te houden voor de pelgrims, zodat de bedevaart zo toegankelijk mogelijk blijft voor zoveel mogelijk mensen. Voor schenkingen houden wij ons dan ook van harte aanbevolen, hoe klein uw gift misschien ook is/lijkt. Alle kleine beetjes helpen en maken samen één grote! Wij zijn u enorm dankbaar!

We zien uw donatie graag tegemoet op rekeningnummer NL36INGB0005366770 t.n.v. Comité Pro Maria Breda. Wij danken u bij voorbaat nogmaals heel hartelijk, zeker ook mede namens onze pelgrims.