Opbouw NBC

Het Beauraing Comité Pro Maria vanuit het bisdom Breda is een onderdeel van het Nederlands Beauraing Comité, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40408035.
De landelijke voorzitter is Zeer Eerwaarde Heer A.L. Langerhuizen wonende te Den Haag.