Bestuur

Voorzitter: Vicaris Paul Verbeek
Vice-voorzitter: Piet Beulens
Secretaris: Martijn de Weert
Penningmeester: Patrick Goverde
Overige bestuursleden, afgevaardigde
naar landelijk bestuur:
Elma Bastianen-Luijks